Bådpladser

I foreningen råder vi desværre ikke over vores egne jagtarealer, men vi tilbyder at man som medlem kan leje en bådplads til sin pram ved Ringkøbing Fjord, hvis man kunne tænke sig at prøve andejagten på åben vand. Pramjagten er en billig jagtform, når man først har skaffet udstyret hertil, da jagten på vandet er fri.

For mere information herom kontakt formanden i fjordudvalget.

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/